Ấm pha trà 6 ly hoa mai xanh trà hoa hạnh Phúc

Ấm pha trà 6 ly hoa mai xanh trà hoa hạnh Phúc

Trà hoa Hạnh Phúc, trà hoa, phụ kiện trà hoa, lọ thuỷ tinh trang trí, lọ thuỷ tinh đựng trà, lọ thuỷ tinh 500ml, lọ thuỷ tinh lục giác, lục giác, hũ thuỷ tinh lục giác, bình thủy tinh detox,
#TràhoaHạnhPhúc, #tràhoa, #phụkiệntràhoa, #lọthuỷtinhtrangtrí, #lọthuỷtinhđựngtrà, #lọthuỷtinh500ml


400,000 ₫
{{shoplineProductReview.avg_score}} {{'product.product_review.stars' | translate}} | {{shoplineProductReview.total}} {{'product.product_review.reviews' | translate}}
{{amazonProductReview.avg_rating}} {{'product.product_review.stars' | translate}} | {{amazonProductReview.total_comment_count}} {{'product.product_review.reviews' | translate}}
Số lượng Số lượng bộ sản phẩm
Thêm vào danh sách yêu thích
Số lượng tối đa mỗi lần gửi đơn đặt hàng là99999
Số lượng này không hợp lệ, vui lòng nhập số lượng hợp lệ.
HẾT HÀNG

Không đủ kho. Mặt hàng của bạn chưa được thêm vào giỏ hàng.

Không đủ kho. Vui lòng điều chỉnh số lượng của bạn.

Chỉ còn {{ product.max_order_quantity }} mục (s) được phép mua theo đơn đặt hàng

Chỉ còn {{ quantityOfStock }} sản phẩm trong kho

Vui lòng thông báo cho chủ cửa hàng để biết chi tiết mua hàng.
Thêm vào danh sách yêu thích
Mô tả sản phẩm
Phương thức Giao hàng & Thanh toán
Đánh giá sản phẩm
Mô tả sản phẩm
Trà hoa Hạnh Phúc, trà hoa, phụ kiện trà hoa, lọ thuỷ tinh trang trí, lọ thuỷ tinh đựng trà, lọ thuỷ tinh 500ml, lọ thuỷ tinh lục giác, lục giác, hũ thuỷ tinh lục giác, bình thủy tinh detox, #TràhoaHạnhPhúc, #tràhoa, #phụkiệntràhoa, #lọthuỷtinhtrangtrí, #lọthuỷtinhđựngtrà, #lọthuỷtinh500ml, #lọthuỷtinhlụcgiác, #lụcgiác, #hũthuỷtinhlụcgiác, #bìnhthủytinhdetox,
Phương thức Giao hàng & Thanh toán

Phương thức giao hàng

  • Giao hàng tiết kiệm

Phương thức thanh toán

  • Thanh toán khi giao hàng (Giao hàng tiết kiệm)
Đánh giá sản phẩm
{{'product.product_review.no_review' | translate}}